Νίκη Σ. Μήνου

Μαιευτική

Στην παρακολούθηση εγκυμοσύνης ανάλογα με το στάδιο της κύησης, εξετάζουμε διάφορες παραμέτρους της εγκυμοσύνης και δίνουμε την αμέριστη προσοχή μας στην υγεία της μητέρας και του εμβρύου.

Επομένως, κατά την 9μηνη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι και εξετάσεις. Με στόχο να παρέχεται επαρκής παρακολούθηση της πορείας της και παράλληλα σωστή καθοδήγηση της εγκύου, που είναι εξίσου σημαντικό.

Παρακολούθηση Εγκυμοσύνης
Μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία

Είναι σαφές ότι η εγκυμοσύνη είναι μια απόλυτα φυσιολογική κατάσταση. Συνεπώς ο ρόλος του γιατρού επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά πεδία:

N

Την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών ή δυσχερειών κατά την εγκυμοσύνη

N

Την υποστήριξη μέσα σε πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης

N

Την ενημέρωση και την εκπαίδευση γύρω από την εγκυμοσύνη, τον τοκετό αλλά και ό,τι χρειαστεί μετά τη γέννα

Γυναικολόγος - Μαιευτήρας Νίκη Σ. Μήνου

Αμέσως μόλις διαγνωσθεί μια εγκυμοσύνη, η έγκυος θα πρέπει να έχει καθορισμένες και προγραμματισμένες επισκέψεις στον ιατρό της. Αυτό προκειμένου να παρακολουθείται επιμελώς η εγκυμοσύνη και να διαγνωστούν έγκαιρα τυχόν επιπλοκές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Διάρκεια Εγκυμοσύνης & Συχνότητα επισκέψεων στον γιατρό

Η διάρκεια της εγκυμοσύνης μετράται σε εβδομάδες και χωρίζεται σε τρίμηνα. Έτσι, υπολογίζεται ότι μια κύηση διαρκεί 40 εβδομάδες (από την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου).

Αν και η συχνότητα των επισκέψεων θα εξαρτηθεί από την πορεία της εγκυμοσύνης, γενικά αυτές προγραμματίζονται κάθε 4 εβδομάδες μέχρι την 28ή εβδομάδα. Έπειτα, από την 28ή ως την 36ή εβδομάδα η συχνότητά τους γίνεται πυκνότερη ανά 2 εβδομάδες και από την 36ή εβδομάδα και μετά ο γιατρός ζητά από την έγκυο να προσέρχεται σε εβδομαδιαία βάση (Αμερικάνικο Πρωτόκολλο).

Σκοπός της πρώτης επίσκεψης της εγκύου στο γιατρό (συνήθως συμβαίνει μεταξύ 5ης-6ης εβδομάδας κύησης), είναι πρωτίστως η επιβεβαίωση της κύησης, η επισήμανση και ο προσδιορισμός όλων εκείνων των παραγόντων που δυνατόν να επηρεάσουν την εξέλιξή της, η εκτίμηση της γενικής υγείας της εγκύου, ο πλήρης παρακλινικός έλεγχος και ο σχεδιασμός του πλαισίου παρακολούθησης της εγκυμοσύνης.

Σε κάθε επίσκεψη εκτιμώνται τα υποκειμενικά συμπτώματα της εγκύου και ελέγχονται το σωματικό βάρος, η αρτηριακή πίεση, το ύψος του πυθμένα της μήτρας και η σχέση του εμβρύου με τον άξονα της μήτρας. Τέλος γίνεται υπερηχογραφικός έλεγχος.

Επίσης, ελέγχονται τα κάτω άκρα για εμφάνιση οιδήματος. Η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου ελέγχεται με ακρόαση των παλμών και τις τελευταίες εβδομάδες της κύησης με καρδιοτοκογραφία. Σε τακτά διαστήματα γίνεται γενική εξέταση αίματος και ούρων.

Τα αποτελέσματα του κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου αξιολογούνται και συγκρίνονται με εκείνα των προηγούμενων επισκέψεων. Αυτό λέγεται ιστορικό της εγκύου. Επιπρόσθετα, και σε καθορισμένες εβδομάδες της κύησης, για τον ακριβέστερο έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου, γίνονται ορισμένες ειδικές εξετάσεις, που διασφαλίζουν πως όλα βαίνουν καλώς.